Givetvis erbjuder vi även tjänster som gör att ni själva kan optimera er verksamhet.

Mätsevice:

Vi erbjuder Mätservice och analys, samt fullständig rapport på alla mätpunkter inom 24 timmar från mättillfället.

Konsulttjänster:

Vi erbjuder flera olika konsulttjänster för att ni skall optimera ert underhåll, bland annat.

• Pilotstudier som visar på förbättringspotentialen i er produktion.

• Overall Equipment Effectiveness (OEE.)

• Dynamiska och kostnadseffektiva underhållsbeslut.

Utbildningar:

E-maintenance tillhandahåller utbildningar inom tillståndsbaserat underhåll, vibrationsteknik.

På våra utbildningar får Ni kunskap och frön till nya tankebanor. Kunskap som kan omsättas i effektivare underhåll av maskiner och bättre kontroll över den egna maskinparken.
Vi utbildar även i grundläggande mätteknik, instrumentkännedom och självklart har vi olika användarkurser för våra mätinstrument.

   Alla våra utbildningar hålls i mindre grupper för att maximera utbytet med alla deltagare. Ofta diskuteras och analyseras mätningar och problemmaskiner som deltagarna stött på i sin verksamhet.
Med verkligheten som bas Alla utbildningar innehåller fallstudier från E-maintenance omfattande konsultverksamhet, teoretisk kunskap varvas med verkliga exempel på problem, analys och lösning!.

Mätinstrument

Vilken mätutrustning man använder spelar ingen roll. Alla våra generella utbildningar fokuserar på symtom, analys och bakomliggande kunskap om hur problemen uppstår samt hur
man kan undvika dem. Vi uppmuntrar alla som har möjlighet att ta med sina egna instrument på våra utbildningar, oavsett leverantör och fabrikat!

Kundanpassning

E-maintenance tar även fram kundanpassade utbildningar där kursinnehåll, timplaner och laborationer diskuteras i samråd med kunden. Kundanpassade utbildningar kan hållas
hos E-maintenance i Växjö eller hos kunden, då gärna med laborationer i den egna maskinparken. Kontakta oss för mer info.

basim.al-najjar@e-maintenance.se