Bakgrund: I en modern producerande industri är effektivt underhåll en nödvändighet för att förbättra ett företags produktionsprocess
såväl avseende dess kvalitet som lönsamhet. Studier utförda på Chalmers Tekniska Högskola visar att företag tappar upp
till 50 % av sin kapacitet på grund av olika störningar i produktionen. Det finns stora pengar att tjäna genom korrekta och
effektivare underhållsbeslut.

E-maintenance Sweden AB: som är ett forskningsbaserat avknoppat svenskt programföretag som utvecklar Smart eMDSS från Linnéuniversitet.
Grundaren till företaget är Professor Basim Al Najjar.
Professor Basim Al Najjar har utvecklat nytt underhållsprogram som är intelligent och fullautomatiserad, som inte kräver speciella kunskaper eller
personal (några få arbetstimmar per månad räcker). Det kan integrerats med befintliga vibrationsmät-och underhållsystem och används till att vidmakthålla
maskintillförlitligheten, minska risken för haveri och oplanerade stopp genom att identifiera, lokalisera skador i maskiner i god tid, uppskatta
skadealvarlighetsgraden förutsäga skadeutvecklingen och rekommendera vad bör göras.Ett bra beslutsstödsystem för effektivare underhåll. Programmet har
utvecklats baserat på nya unika teorier inom tillståndsbaserat underhåll som tar hänsyn till fler parametrar än tidigare och
där man simulerar fram de mest kostnadseffektiva underhållsbesluten.

Smart eMDSS är helt oberoende av vilka underhålls- eller affärssystem ni använder och ni kan givetvis även använda systemet
helt fristående.

Historik

1986-1996 -Utveckling av nya verktyg för bättre utnyttjande av tillståndsbaserat underhåll.

1996-2001 -Utveckling av nytt underhållskoncept för totalt kvalitetsunderhåll och teknik för uppskattning av underhållets bidrag till företagslönsamhet.

2005 -Deltagande i EU projektet-FP6-DYNAMITE (Dynamic Decisions in Maintenance).

2006 -Utveckling av nya strategier för att förbättra underhållskostnadseffektivitet.

2007-2008 -Utveckling av nya algoritmer för beräkning av underhållsbesparing. -Vinst för noggrannare underhållsbeslut, för att simulera underhållsinvestering samt välja den mest kostnadseffektiva investeringen.

2008-2009 -FIAT och Goratu har framgångsrikt provat eMDSS? inom DYNAMITE-projektet.

2010 -Bolaget E-maintenance Sweden AB skapas. -Vinnare av Venture Cup Syd Bästa Affärsidé.

2011 -Årets uppfinnare pris.

2012 -Nominerat till SKAPA-priset av Nätverk Expansiva Växjö, 2012.